Szkolenia
BHP i PPOŻ

Obsługa BHP i PPOŻ w zakładach

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę BHP w ramach outsourcingu.

Zgodnie z Kodeksem Pracy:
"Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy" Podstawa prawna: Art. 23711 Kodeksu pracy.

Przenosząc część swoich zadań na wykonawcę uzyskujecie Państwo wykonanie usług po niższym koszcie, za to z gwarancją lepszej jakości.

Pakiet usług w ramach obsługi BHP firmy:

 • kompleksowa obsługa firm tzw. outsourcing (umowa stała związana z wypełnianiem zadań służby bhp),
 • przeprowadzanie szkoleń bhp (wstępne i okresowe) dla wszystkich grup pracowniczych,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną środowiska,
 • sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej,
 • przeprowadzanie przeglądów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp,
 • wykonywanie oceny ryzyka zawodowego, opracowywanie instrukcji bhp,
 • pomoc w realizacji wystąpień i nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • kontrola warunków bhp i ppoż. w firmie (raporty roczne i problemowe),
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
 • udział w komisjach bezpieczeństwa w zakładzie pracy, dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • zaopatrzenie firmy w artykuły bhp (znaki bezpieczeństwa, apteczki i inne).

Galeria

galeria firmy Doradca galeria firmy Doradca galeria firmy Doradca galeria firmy Doradca galeria firmy Doradca galeria firmy Doradca

Ochrona danych

Umożliwiamy Państwu wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy. Dbając jednak o ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą, gwarantujemy Państwu najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Dane teleadresowe

"DORADCA"
al. Warszawska 6, 40-009 Katowice

tel./fax 32 253 85 32, gsm 733 253 397
gsm 733 363 905
gsm 733 363 906
e-mail: biuro@doradcasc.com