Szkolenia
BHP i PPOŻ

Ryzyko zawodowe

Zgodnie z Kodeksem Pracy
Art. 226. Kodeksu pracy (Informowanie o ryzyku zawodowym)

Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Po dokonaniu analizy na stanowisku pracy , podejmowane są działania zminimalizowania ryzyka ,inicjowania wypadu; powstania choroby zawodowej czy innych niekorzystnych wpływów na zatrudnionego.

Pracodawca jest zobo wiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz zastosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

Oferujemy Państwu wykonanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk w Państwa firmie oraz sporządzenie pełnej dokumentacji.

Galeria

galeria firmy Doradca galeria firmy Doradca galeria firmy Doradca galeria firmy Doradca galeria firmy Doradca galeria firmy Doradca

Ochrona danych

Umożliwiamy Państwu wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy. Dbając jednak o ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą, gwarantujemy Państwu najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Dane teleadresowe

"DORADCA"
al. Warszawska 6, 40-009 Katowice

tel./fax 32 253 85 32, gsm 733 253 397
gsm 733 363 905
gsm 733 363 906
e-mail: biuro@doradcasc.com