Szkolenia
BHP i PPOŻ

Szkolenia - ochrona przeciwpożarowa

UWAGA PRACODAWCY

SZKOLENIA Z OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Senat przyjął ustawę zmieniającą kodeks pracy w zakresie zapewnienia pracownikom ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z nią pracodawca będzie zobowiązany do wskazania pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy i ewakuację w razie pożaru. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy, art. 209 1. § 1, art. 237 11a w § 1 pkt 3 Nakaz ten dotyczy wszystkich firm. Firmy, by wypełnić ten obowiązek będą musiały wyznaczyć i skierować swojego pracownika na odpowiednie szkolenie.

Cel Szkolenia: zaznajomienie uczestników szkolenia z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

Metoda Szkolenia: zajęcia odbywają się w formie zajęć teoretycznych i praktycznego pokazu, prowadzonych przez doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Zakres Szkolenia:

  • Ogólne przepisy przeciwpożarowe dla pracowników.
  • Zadania i rola pracodawcy.
  • Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i środki ewakuacyjne.
  • Podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia ppoż.
  • Znajomość zasad praktycznego użycia sprzętu pożarniczego iurządzeń ppoż.
  • Wpływ gazów pożarowych na ludzi podczas pożarów. Zagrożenia pożarowe w obiektach, przyczyny powstania i rozszerzania się pożarów.

Galeria

galeria firmy Doradca galeria firmy Doradca galeria firmy Doradca galeria firmy Doradca galeria firmy Doradca galeria firmy Doradca

Ochrona danych

Umożliwiamy Państwu wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy. Dbając jednak o ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą, gwarantujemy Państwu najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Dane teleadresowe

"DORADCA"
al. Warszawska 6, 40-009 Katowice

tel./fax 32 253 85 32, gsm 733 253 397
gsm 733 363 905
gsm 733 363 906
e-mail: biuro@doradcasc.com